IT : เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับใบหน้าผิดพลาด ปฏิเสธรูปถ่ายทำพาสปอร์ตของเขาเพราะเห็นว่า "หลับตา"

น้าป๋วย | 26 ม.ค. 2560 12:52:33

13527

VIEWS น้าป๋วย

IT : เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับใบหน้าผิดพลาด ปฏิเสธรูปถ่ายทำพาสปอร์ตของเขาเพราะเห็นว่า "หลับตา"

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องสะดวก แต่บางครั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านั้นก็ไม่มีวิจารณญาณพอที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆได้ดีพอเหมือนมนุษย์ เรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มเชื้อชาติเอเชียชาวนิวซีแลนด์ที่ถูกปฏิเสธการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพราะว่ารูปที่เขาส่งเข้าระบบออนไลน์สำหรับการทำพาสปอร์ตของประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นรูปที่ถูกระบุว่า "หลับตา" ทั้งๆที่จริงแล้วเขาแค่เป็นคนตาตี่ตามสไตล์คนเชื้อชาติเอเชียเท่านั้น

หนุ่มมคนดังกล่าวที่มีชื่อว่า Richard Lee ต้องการต่ออายุพาสปอร์ตผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงต่างประเทศนิวซีแลนด์แต่ถูกระบุเหตุผลของภาพถ่ายมาแบบนี้ก็ทำเอาอึ้งไปเหมือนกัน เขาได้ลองส่งภาพใหม่จนผ่าน ซึ่งเรื่องดังกล่าวตัวเขาเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะระบบตรวจสอบใบหน้านั้นไม่สามารถแยกแยะได้ละเอียด มันเป็นแค่ระบบการทำงาน เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิด แต่สุดท้ายก็ได้รับการต่ออายุหนังสือเดินทางแล้ว อย่างไรก็ตามเขาเองก็แอบจิกกัดขำๆเกี่ยวกับภาพของเขาเองโดยโพสต์ภาพลงใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่า I hope they accept this one หรือแปลว่า "ผมหวังว่าเขาจะยอมรับรูปนี้นะ"!

ที่มา : shanghaiist