Camera : ยังไงดี? Konica Minolta จะกลับมาในอุตสาหกรรมกล้อง เมื่อปรากฏสิทธิบัตรเลนส์สำหรับ M4/3

น้าป๋วย | 20 ธ.ค 2559 14:28:47

1669

VIEWS น้าป๋วย

Camera : ยังไงดี? Konica Minolta จะกลับมาในอุตสาหกรรมกล้อง เมื่อปรากฏสิทธิบัตรเลนส์สำหรับ M4/3

Konica Minolta จดสิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพระบบ M4/3 โดยปรากฏว่ามีการจดสิทธิบัตรเลนส์ 50mm F1.4 ซึ่งจากสิทธิบัตรนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่า Konica Minolta อาจจะหันมาแข่งขันในตลาดกล้องดิจิตอลอีกรอบ หลังจากที่ได้ขายกิจการไปให้ Sony และหันไปทำธุรกิจด้านอื่นแทน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทำเลนส์จำหน่ายในตลาดกล้องก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะทาง Konica Minolta ยังคงมีธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านออพติคต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันยังคงผลิตชิ้นส่วนเลนส์ถ่ายภาพให้แก่ Sony , Panasonic และ Leica อยู่ และก่อนหน้านี้ทาง Konica Minolta ก็เคยจดสิทธิบัตรเลนส์ 8-17mm F2.8 สำหรับกล้อง M4/3 และเลนส์ 60Mm F2.8 Macro สำหรับกล้อง APS-C ด้วย

ที่มา : thenewcamera