Camera : Canon เผยสิทธิบัตรใหม่ ทำเลนส์ที่มีเมาท์ทัั้งสองด้านสลับกันได้

น้าป๋วย | 13 ธ.ค 2559 16:25:05

9834

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Canon เผยสิทธิบัตรใหม่ ทำเลนส์ที่มีเมาท์ทัั้งสองด้านสลับกันได้

Camera : Canon เผยสิทธิบัตรใหม่ ทำเลนส์ที่มีเมาท์ทัั้งสองด้านสลับกันได้

หลายคนที่เล่นกล้องคงรู้จักเทคนิคการกลับเลนส์เพื่อถ่ายภาพมาโคร ซึ่งเทคนิคนี้นั้นบางทีก็จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์กลับเลนส์ซึ่งค่อนข้างใช้งานยุ่งยาก แต่ล่าสุดทาง Canon ได้จดสิทะิบัตรเกี่ยวกับการกลับเลนส์นี้ขึ้นมาจริงๆ โดยตามสิทธิบัตรระบุว่าตัวเลนส์จะมีเมาท์เลนส์อยู่ทั้งสองด้านของตัวเลนส์ นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานเลนส์ดังกล่าวได้ถึงสองแบบนั่นเองทะ้งแบบปกติและกลับเลนส์สำหรับการถ่ายภาพมาโครได้ แถมดูจากภาพประกอบจะเห็นว่าตัวเลนส์นั้นมีจุดสัมผัสขั้วไฟฟ้าสำหรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างน้อยก็เรื่องของการวัดแสง หรืออาจจะรวมไปถึงระบบโฟกัสด้วย ยังไงแล้วต้องรอดูว่าสิทธิบัตรดังกล่าวทาง Canon จะนำมาผลิตเป็นเลนส์ใช้งานจริงหรือไม่อีกที แต่กเห็นไอเดียแล้วก็ถือว่าน่าใช้อยู่พอสมควรเลย

ที่มา :petapixel