Camera : จับเอากล้องมาผ่าครึ่งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไปชมว่าตัดออกมาเป็นแบบไหน

น้าป๋วย | 12 พ.ย. 2559 20:02:48

24707

VIEWS น้าป๋วย

Camera : จับเอากล้องมาผ่าครึ่งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไปชมว่าตัดออกมาเป็นแบบไหน

Camera : จับเอากล้องมาผ่าครึ่งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไปชมว่าตัดออกมาเป็นแบบไหน

คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการตัดชิ้นงานต่างๆ แต่ถ้าลองเอากล้อง SLR มาตัดด้วยเครื่องดังกล่าวที่มีแรงดันน้ำสูงถึง 60,000 PSI จะเป็นอย่างไร คลิปการตัดแบ่งส่วนกล้องนี้เป็นการตัดตัวกล้อง Canon EOS ELAN 7E ซึ่งเป็นกล้องฟิล์ม SLR ผ่ากันให้เห็นชัดๆในด้านขวางของตัวกล้องที่มีกระจกสะท้อนภาพ ปริซึมและชิ้นเลนส์ต่างๆ ใครอยากเห็นกล้องผ่าครึ่ง ลองดูคลิปต่อไปนี้ได้เลย

ที่มา : petapixel