เอไอเอสเตรียม เปิดให้บริการ Free Wifi ให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย...

MrXcite | 19 ต.ค. 2559 08:37:10

2808

VIEWS MrXcite

เอไอเอสเตรียมความพร้อมเครือข่าย เปิดให้บริการ Free Wifi

อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตุลาคม 2559 : นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ เอไอเอสกล่าวว่า“บริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครือข่ายและบริการรวมถึงทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง ประกอบด้วย

  1. เปิดให้บริการ Free Wifi และบริการโทรฟรี สำหรับประชาชนทุกคน ณ บูธเอไอเอส บริเวณรถโมบาย 2 จุด, บูธของกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้านครหลวง
  2. ติดตั้งเครือข่าย AIS Super Wifi บริเวณรอบสนามหลวง เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอสใช้บริการด้าน DATA ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
  3. จัดรถโมบายล์เคลื่อนที่เพื่อรองรับการใช้งานที่หนาแน่นในบริเวณสนามหลวง และเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานของเครือข่าย (Capacity) จากช่วงเวลาปกติขึ้นอีก 500%
  4. บริการชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ ฟรี สำหรับประชาชนทุกคน ณ บูธเอไอเอส บริเวณรถโมบาย 2 จุด สำหรับประชาชนทุกคน ณ บูธเอไอเอส บริเวณรถโมบาย 2 จุด

นอกจากนี้ เอไอเอสอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณพระบรมมหาราชวัง โดยจัดรถบริการรับ-ส่ง ฟรี บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 จุดหลัก ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัยและสถานีรถไฟหัวลำโพง ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.