IT : กสทช. เผยแพร่ Infographic ร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควรในสื่อออนไลน์

น้าป๋วย | 17 ต.ค. 2559 12:46:15

6308

VIEWS น้าป๋วย

IT : กสทช. เผยแพร่ Infographic ร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควรในสื่อออนไลน์

IT : กสทช. เผยแพร่ Infographic ร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควรในสื่อออนไลน์

กสทช. ได้มีการเผยแพร่ภาพ Infographic เกี่ยวกับแนวทางเมื่อพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อความที่ไม่บังควรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในช่วงนี้ โดย Infographic ดังกล่าวเน้นไปที่สื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึง Facebook และ Youtube ด้วย ซึ่งถ้าหากใครพบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ แนะนำว่าให้ปฏิบัติตามดังนี้

ที่มา : nbtc