Photo: กระทรวงวัฒนธรรมชวนชาวไทยร่วมส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์แห่งความทรงจำจัดพิมพ์เป็นหนังสือ!

ป๋าเอก | 17 ต.ค. 2559 09:26:36

7188

VIEWS ป๋าเอก

Photo: กระทรวงวัฒนธรรมชวนชาวไทยร่วมส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์แห่งความทรงจำจัดพิมพ์เป็นหนังสือ!

:: Photo: กระทรวงวัฒนธรรมชวนชาวไทยร่วมส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์แห่งความทรงจำจัดพิมพ์เป็นหนังสือ! ::

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนชาวไทยร่วมกันส่งภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งความทรงจำ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย”

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยสามารถส่งมายังกระทรวงวัฒนธรรมทาง Facebook: pic.culture2559 และช่องทาง Line: Pic.Culture โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ถ่ายภาพ และระบุชื่อผู้ถ่ายพร้อมเบอร์ติดต่อ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน และสารคดี ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-422-8729 หรือ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

บทความโดย: ป๋าเอก TechXcite

ที่มา: สำนักข่าวไทย

ที่มาภาพ: puay lim