Camera : เลนส์ใหม่เปิดตัว Irix 11mm f/4 เลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง Full Frame

น้าป๋วย | 22 ก.ย 2559 11:57:26

2261

VIEWS น้าป๋วย

Camera : เลนส์ใหม่เปิดตัว Irix 11mm f/4 เลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง Full Frame

เลนส์ใหม่เปิดตัวอีกแล้วกับ Irix 11mm f/4 ซึ่งเลนส์ตัวนี้มีจุดเด่นความน่าสนใจอยู่ที่การเป็นเลนส์มุมกว้างถึง 11mm และยังออกแบบมารองรับการใช้งานกับกล้อง Full Frame อีกด้วย เลนส์ตัวนี้มีมุมมองรับภาพกว้าง 126 องศา มีชิ้นเลนส์ High refractive 4 ชิ้นและเลนส์ ED 2 ชิ้นรวมถึงมีเลนส์ Aspherical อีก 3 ชิ้น นับเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพออพติคสูง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ตัวเลนส์เป็นระบบ Manual Focus มีสองรุ่นให้เลือกคือ Firefly และ Blackstone โดยจะต่างกันตรงที่วัสดุภายนอก มีชิ้นเลนส์ทั้งหมด 16 ชิ้น 10 กลุ่ม กลีบรูรับแสง 9 ใบ สามารถโฟกัสภาพได้ใกล้สุด 0.275 เมตร รองรับการใช้งานกับกล้องเมาท์ Canon EF, Nikon F, Pentax K 

ที่มา : irixlens