Gadget : ตำรวจฮอลแลนด์ฝึกสำเร็จ นกอินทรีที่สามารถโจมตีโดรนได้!

น้าป๋วย | 19 ก.ย 2559 12:49:16

17215

VIEWS น้าป๋วย

Gadget : ตำรวจฮอลแลนด์ฝึกสำเร็จ นกอินทรีที่สามารถโจมตีโดรนได้!

Gadget : ตำรวจฮอลแลนด์ฝึกสำเร็จ นกอินทรีที่สามารถโจมตีโดรนได้!

การใช้โดรนในบ้างสถานที่หรือบางสถานการณ์อาจเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่การจัดการกับโดรนที่บินอยู่นั้นอาจเป็นเรื่องยาก ทางตำรวจของเนเธอร์แลนด์จึงได้ผึกฝนสร้างอาวุธต่อกรกับโดรนขึ้นมารนั่นคือนกอินทรีที่สามารถจู่โจมโดรนที่บินอยู่ได้ โดยทางตำรวจได้โชว์คลิปการจู่โจมของนกอินทรีที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และผลที่ได้รับก็ถือว่าน่าพอใจอย่างมากเพราะสามารถจัดการกับโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางตำรวจเนเธอร์แลนด์ก็มีโครงการที่จะสั่งซื้อนกอินทรีเพิ่มเติมจากทางสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาฝึกสำหรับภารกิจนี้ 

ที่มา : photoblog