Camera : ถังขยะก็กลายเป็นเลนส์ได้ ไปชมหน้าตาเลนส์สุดแปลกที่สร้างขึ้นจากถังขยะ

น้าป๋วย | 17 ก.ย 2559 17:33:43

4306

VIEWS น้าป๋วย

Camera : ถังขยะก็กลายเป็นเลนส์ได้ ไปชมหน้าตาเลนส์สุดแปลกที่สร้างขึ้นจากถังขยะ

Andy Romanoff และ Mike Keesling สร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาชิ้นหนึ่ง นั่นคือเลนส์พิเศษที่ทำขึ้นมาจากถังขยะ ฟังแล้วอาจดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไร แต่พวกเขาก็สามารถสร้างมันขึ้นให้สามารถใช้ถ่ายภาพได้จริง โดยมีการออกแบบให้มีระบบกลกไกต่างๆที่ช่วยในเรื่องการโฟกัสภาพและอาศัยหลักการของกล้องรูเข็มบวกกับชิ้นเลนส์ขนาดใหญ่บริเวณท้ายเลนส์ช่วยในเรื่องการรวมแสง พร้อมกันนี้ได้ใช้กล้อง Sony A7S II ในการถ่ายภาพ เห็นหน้าตาของเลนส์ตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเลนส์ขนาดใหญ่มหึมาเลยทีเดียว แถมถ่ายภาพได้จริงอีกด้วย ส่วนใครอยากจะลองไปทำตามก็ไม่ผิดอะไร ยังไงใช้ถังขยะใหม่ๆดีกว่าถังเหม็นๆก็จะดีกว่า

ที่มา : petapixel