Camera :Laowa โชว์เทพกับสารเคลือบหน้าเลนส์ Frog Eye Coating (FEC) ป้องกันหยดน้ำเกาะติด

น้าป๋วย | 10 ก.ย 2559 22:35:09

2162

VIEWS น้าป๋วย

Camera :Laowa โชว์เทพกับสารเคลือบหน้าเลนส์ Frog Eye Coating (FEC) ป้องกันหยดน้ำเกาะติด

Laowa ผู้ผลิตเลนส์อิสระจากจีนได้นำเสนอคลิปวีดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเคลือบหน้าเลนส์ที่เรียกว่า Frog Eye Coating (FEC) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดการเกาะของหยดน้ำบนพื้นผิวหน้าเลนส์ ทำให้สามารถทำความสะอาดเลนส์ได้ง่าย ต่างจากเลนส์อื่นๆ ทั้งนี้เทคโนโลยีคล้ายๆกันนี้ก็เคยมีในเลนส์ Nikon ที่เรียกว่า Fluorine lens coating หรือในฟิลเตอร์ Tokina hydrophilic Rain Dispersion ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันละอองน้ำเกาะติดบนพื้นผิวกระจกเลนส์ ทำความความสะอาดได้ง่าย ลดการเกาะของฝุ่น หากใครยังสงสัยว่ามันลดการเกาะของหยดน้ำได้อย่างไร ลองไปดูคลิปวีดีโอได้เลย 

ที่มา : petapixel