เอไอเอส เปิดให้บริการโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS”

MrXcite | 14 ก.ค. 2559 14:10:11

2014

VIEWS MrXcite

เอไอเอส เปิดให้บริการโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS”

เอไอเอส จับมือ บขส. นำร่องโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS”

ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ท่องเน็ตได้ตลอดการเดินทาง ยกระดับการให้บริการยุคดิจิทัล

14 กรกฎาคม 2559 :เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กรได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)โดย นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS

โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ มาสนับสนุนการให้บริการรถสาธารณะ และยกระดับการบริการด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รถ บขส. สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์, ติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักหรือทำธุรกรรมบนมือถือได้ตลาดการเดินทางผ่านเครือข่าย Wifi

ซึ่งเอไอเอสมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะนำโครงข่ายดิจิทัล มาสนับสนุนและเสริมขีดความสามารถการให้บริการและการแข่งขันให้แก่ภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน หรือ DigitalTransformation อันจะเป็นการร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0