Apple ปล่อยวีดีโอการใช้งาน iPad แล้ว

ทีมงานTechXcite | 2 เม.ย. 2553 12:00:19

2921

VIEWS ทีมงานTechXcite

:: iPad ::

 

หลังจากที่ iPad ได้ครึกโครมเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยี แบบใหม่ ซึ่งมีการตอบรับที่ดี แต่ก็ยังมีเพียงแค่สื่อวีดีโอที่เป็นการโฆษณาสินค้า แต่ครั้งนี้เราได้นำสื่อวีดีโอที่แนะนำการใช้งานของ iPad ที่มีความยาว 4 นาทีกว่าๆ ซึ่งเชื่อได้ว่าตเองกระตุนความต้องการ iPad ของผู้ ที่ได้รับชมวีดีโอนี้ แน่นอน

By MeclozA