Gadget : แล้วก็โดนแบน ปืนมือถือ เพราะดูแล้วน่าจะแนบเนียนเกินไปจนไม่รู้ว่าเป็นอาวุธ

น้าป๋วย | 10 เม.ย. 2559 13:06:36

7757

VIEWS น้าป๋วย

Gadget : แล้วก็โดนแบน ปืนมือถือ เพราะดูแล้วน่าจะแนบเนียนเกินไปจนไม่รู้ว่าเป็นอาวุธ

Gadget : แล้วก็โดนแบน ปืนมือถือ เพราะดูแล้วน่าจะแนบเนียนเกินไปจนไม่รู้ว่าเป็นอาวุธ

หลังจากที่เราเคยลงข่าวเกี่ยวกับปืนพกชนิดหนึ่งที่สามารถพับเก็บได้จนมีรูปร่างเหมือนสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า Ideal Conceal ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าทางวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาแบนการจำหน่ายปืนชนิดนี้

ด้านวุฒิสมาชิก Charles Schumer กล่าวว่าปืนพกดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมได้โดยง่ายและเราจะไม่รอที่จะให้เหตุสลดนั้นเกิดขึ้นจากปืนชนิดนี้ เพราะทางบริษัทที่ผลิตปืนชนิดนี้ก็มีการระบุไว้เองเลยว่าสมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่ทุกคนพกติดตัว ดังนั้นปืนรุ่นนี้จึงมีรูปร่างเหมือนสมารืทโฟนที่ช่วยให้พกพาได้ง่ายขึ้น และถึงแม้ว่าปืนดังกล่าวจะยังไม่ได้ผลิตออกจำหน่ายจริง ยังเป็นเพียงต้นแบบการผลิต ทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯเองก็จะขอตรวจสอบปืนดังกล่าวด้วย เพราะนั่นหมายถึงว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นจริง ตำรวจจะไม่รู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยหยิบปืนหรือสมาร์ทโฟนขึ้นมากันแน่ เช่นเดียวกับของเล่นต่างๆที่ดูเหมือนปืนมากเกินไป ก็ไม่ควรนำมาจำหน่ายเช่นกัน ทางวุฒิสมาชิกฯได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ สรุปก็คือปืนชนิดนี้อาจจะไม่ได้วางจำหน่ายเพราะดูแล้วมันแนบเนียนเกินไปโดยที่ผู้อื่นไม่รู้ว่ามันคือปืนนั่นเอง!

ที่มา : sky