แม็คโครเปิดชุมชนโชห่วยออนไลน์ www.โชห่วยไทย.com รับยุคดิจิตัล

MrXcite | 23 มี.ค. 2559 09:41:49

2826

VIEWS MrXcite

แม็คโครเปิดชุมชนโชห่วยออนไลน์ www.โชห่วยไทย.com รับยุคดิจิตัล

แม็คโครเปิดชุมชนโชห่วยออนไลน์ www.โชห่วยไทย.com รับยุคดิจิตัล

เปิดแล้วชุมชนโชห่วยออนไลน์แห่งแรกจาก “แม็คโคร” เพื่อเป็นวัฒนธรรมโชห่วยไทย บนโลกดิจิตัล  ส่งต่อน้ำใจ และความอบอุ่น ความคุ้นเคยให้กันและกัน เชิญชวนเจ้าของโชห่วย ร่วมเป็นสมาชิกชุมชน โดยมีแม็คโครพร้อมทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” มอบสาระความรู้อันมีคุณค่าเพื่อการพัฒนาร้านโชห่วย ให้วัฒนธรรมโชห่วยไทยยังอยู่คู่เมืองไทยได้แม้ยุคสมัยใดก็ตาม

ที่สำคัญชุมชนแห่งนี้ ยังเปรียบเหมือน  “สภากาแฟ” ในโลกออนไลน์ของชาวโชห่วย ให้สังคมโชห่วยขยายวงกว้างผ่าน www.โชห่วยไทย.com เพราะเปิดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ หรือข้อคิดดีๆ แบ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ หลายๆ ส่วน อาทิ

o ส่วนนานาสาระ เป็นที่รวบรวมสาระความรู้อันเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับร้านโชห่วยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ แนวคิดและเทคนิคที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจโชห่วย รวมไปถึงความรู้เรื่องการจัดการร้านโชห่วย

o ส่วนแชร์ประสบการณ์ แหล่งแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และข้อคิดดีๆ โดยเจ้าของร้านโชห่วยตัวจริง ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และวิดีโอ

o ส่วนข้อมูลร้านโชห่วย แหล่งรวมข้อมูลที่ตั้งร้านโชห่วยทั่วประเทศ และยังเป็นที่ที่ให้ร้านโชห่วยใช้ประชาสัมพันธ์ร้านโชห่วยของตนเอง โฆษณาสินค้า หรือโปรโมชั่นพิเศษ โดยสามารถสร้างและประชาสัมพันธ์ร้านโชห่วยออนไลน์ของตัวเองผ่านทาง www.โชห่วยไทย.com  ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งลูกค้าของร้านโชห่วยก็สามารถค้นหาข้อมูลร้านโชห่วยที่ใกล้ที่สุดได้ตลอด 24 ชม.

 

การเปิดพื้นที่สังคมออนไลน์ให้กับร้านโชห่วยนี้ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยปรัชญา “คู่คิดธุรกิจคุณ” ของ แม็คโคร ที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด นับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยพัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการโชห่วยไทย ให้สามารถปรับตัวไปพร้อมๆ กับพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน ทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายโชห่วยไทยให้อยู่คู่เมืองไทยไปนาน..นาน