IT : มาตรฐาน SD Card แบบใหม่ SD 5.0 รองรับการถ่ายวีดีโอ 8K , 3D, และ 360°

น้าป๋วย | 3 มี.ค. 2559 16:57:06

2602

VIEWS น้าป๋วย

IT : มาตรฐาน SD Card แบบใหม่ SD 5.0 รองรับการถ่ายวีดีโอ 8K , 3D, และ 360°

เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปไกลทำให้มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่นเรื่องของ SD Card ก็กำลังจะมีมาตรฐานใหม่ออกมาเช่นกัน ทาง SD Association ได้กำหนดรูปแบบของมาตรฐาน SD Card ใหม่ชื่อ SD 5.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วที่สามารถรองรับการถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงถึง 8K เลยทีเดียว และยังรองรับการถ่ายวีดีโอแบบ 3D และวีดีโอ 360 องศา ซึ่งต้องอาศัยความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูง โดยความเร็วต่ำสุดของ SD 5.0 เริ่มจาก 6 MB/s หรือเรียกว่า V6 และสูงสุดคือ 90MB/s เรียกว่า V90 แน่นอนว่าความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วขึ้นย่อมช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับการรองรับวีดีโอ 8K ที่อนาคตน่าจะได้เห็นกัน 

ที่มา : petapixel