IT: DTAC โร่ชี้แจงเรื่องภาพยนตร์โฆษณาเครืองเก่าแลก iPhone 6 ที่หลายคนพูดถึง!

ป๋าเอก | 10 ส.ค. 2558 12:23:19

16817

VIEWS ป๋าเอก

IT: DTAC โร่ชี้แจงเรื่องภาพยนตร์โฆษณาเครืองเก่าแลก iPhone 6 ที่หลายคนพูดถึง!

:: ชี้แจงเรื่องภาพยนตร์โฆษณาเครืองเก่าแลก iPhone 6 ::

จากการที่ดีแทคกระตุ้นการขายสมาร์ทโฟนและสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ได้ในราคาที่ดีมากขึ้น ผ่านแคมเปญ “มือถืออะไรก็ได้มาแลกเป็น iPhone 6” โดยได้ออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา ไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวเป็นที่หลากหลายในวงกว้าง

ดีแทคขอขอบคุณทุกเสียงที่แนะนำ คำติติง ความไม่สบายใจ และความห่วงใยที่เข้ามา โดยดีแทคพร้อมน้อมรับความคิดเห็นจากทุกท่าน และขออภัยที่ภาพยนตร์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ มา ณ โอกาสนี้ และด้วยการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าทุกท่าน ทางดีแทคจึงพิจารณางดเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจต่อคำแนะนำและคำติชมที่มีให้ ดีแทคยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความจริงใจและตั้งใจดี ด้วยความห่วงใยและใส่ใจในทุก ๆ อย่างต่อลูกค้าของเรา