Promotion : ซื้อ iPhone 5C ในราคา 2,990 บาท พร้อมซื้อซิมทรูมูฟ เอช 4G Combo

จารย์บอย | 17 ต.ค. 2557 08:43:19

43073

VIEWS จารย์บอย

Promotion : ซื้อ iPhone 5C ในราคา 2,990 บาท
พร้อมซื้อซิมทรูมูฟ เอช 4G Combo

วันนี้ทีมงาน TechXcite เห็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆ ซึ่งถ้าใครกำลังหาแพ็คเกจเน็ต 4G ก็คิดว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจ เหมือนว่าได้เครื่อง iPhone 5C มาในราคาพิเศษสุดเลย ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ

ซื้อ iPhone 5C ในราคา 2,990 บาท พร้อมซื้อซิมทรูมูฟ เอช 4G Combo หน้าที่ 1

[[คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อขยายใหญ่]]

ซื้อ iPhone 5C ในราคา 2,990 บาท พร้อมซื้อซิมทรูมูฟ เอช 4G Combo หน้าที่ 2

รายการส่งเสริมการขาย iPhone5c พร้อมซิม 4G Combo

สิทธิส่วนลดค่าเครื่องสำหรับผู้ซื้อโทรศัพท์ iPhone 5c พร้อมซิม 4G Combo ที่ใช้บริการทรูมูฟเอช
1.สิทธิพิเศษรับส่วนลดค่าเครื่องนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 5c 8 GB พร้อมอุปกรณ์ (“เครื่อง”) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iSmart 899 โดยมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขข้อ 2 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
2.ลูกค้าตามข้อ 1 ต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 หรือ
2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้ บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้บริการทรูมูฟ เอช มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน และต้องไม่อยู่ ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายอื่น
3.เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
3.1 ลูกค้าตามข้อ 2 ที่ตกลงซื้อเครื่องพร้อมรับซิมทรูมูฟเอช 4G Combo รวมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดาในรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่ขอรับสิทธิเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ) จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องพร้อมรับซิมทรูมูฟเอช 4G Combo ใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iSmart 899 (สำหรับ 10 รอบบิลแรก) โดยจะต้องชำระค่าเครื่องพร้อมซิม เป็นเงิน 12,610 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ และ ซิตี้แบงค์ ประเภทที่ เข้าร่วมรายการเท่านั้น (1 บัตรเครดิตใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น โดยชื่อผู้ถือบัตรเครดิตและชื่อลูกค้าจะต้องเป็นชื่อเดียวกันและบัตรจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 24 เดือน)
3.2 ลูกค้าสามารถชำระค่าเครื่องพร้อมซิมทรูมูฟเอช 4G Combo เต็มจำนวนหรือผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตข้างต้น โดย ธนาคารจะแบ่งการเรียกเก็บเป็น 10 งวด งวดละ 1,261บาท(ยังไม่รวมค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การผ่อนชำระดังกล่าวเป็นข้อผูกพันระหว่างลูกค้ากับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น ผู้ขายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
3.3 การชำระค่าบริการตั้งแต่รอบบิลที่ 11 ถึงรอบบิลที่ 24 และค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของทุกรอบบิล ตั้งแต่รอบบิลที่ 1 เป็นต้นไป(ถ้ามี) จะหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ (Direct debit) ผ่านบัตรเครดิตเดียวกันกับที่ใช้ในข้อ 3.1 เท่านั้น
3.4 ฟรีค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจเสริม 4G : เพื่ออัพเกรดการใช้บริการจาก 3G/EDGE/GPRS เป็น 4G จะได้รับยกเว้น ค่าบริการรายเดือนในอัตรา 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล)นับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดใช้บริการแพ็กเกจเสริมนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริม 4G ท้ายรายการส่งเสริมการขายนี้
3.5 ในระหว่างระยะเวลาใช้บริการตามข้อ 3.1 ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจไปใช้แพ็คเกจอื่นได้
4. หากลูกค้าได้รับสิทธิส่วนลดข้างต้นแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน ลูกค้าตกลงชำระเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน 8,390 บาท ให้แก่ผู้ขาย ที่ทรู ช้อปในวันที่ผิดข้อตกลงหรือยกเลิกบริการทันที
5. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย iSmart 899
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช iSmart 899 แบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในนาม บุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
2. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาทต่อเดือน(รอบบิล) รับสิทธิโทร ทุกเครือข่าย 500 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ ใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ข้างต้น อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) โดยเรียลมูฟสงวนสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ
3. ค่าบริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 2 และค่าบริการอื่นใดจะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้
3.1 ค่าใช้บริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที และ
3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท
4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรทางไกลต่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่น ๆ
5. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในข้อ 2 และค่าบริการส่วนเกินจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ รายเดือนในข้อ 3 ตลอดจนค่าบริการเสริม หรือบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ ข้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. สำหรับบริการ Wi-Fi by True Move H แบบ เชื่อมต่ออัตโนมัติ(Auto Login) : บริการ Wi-Fi by True Move H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ โดย การเชื่อมต่ออัตโนมัติ แบบใช้ user name และ password นี้เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น
8. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของ อื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
9. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
10.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสาร เฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
10.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของ บริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
11. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ
12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
13. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

แพ็กเกจเสริม 4G สิทธิพิเศษ
1. สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (เรียลมูฟ) หรือย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช หรือเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอชในระบบเติมเงินที่เปลี่ยนมาใช้บริการในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา และใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iSmart 899 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ จะได้รับสิทธิฟรีค่าบริการรายเดือน 99 บาทตั้งแต่เดือน (รอบบิล) แรกที่เปิดใช้บริการแพ็กเกจเสริมนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. แพ็กเกจเสริมนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. แพ็กเกจเสริม 4G : คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ อัพเกรดการใช้บริการจาก 3G/EDGE/GPRS เป็น 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่สามารถใช้บริการ 4G (สามารถตรวจสอบได้ทาง Website http://www.truemove-h.com)ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ 4G เมื่อรวมกับปริมาณการใช้ 3G/EDGE/GPRS (ถ้ามี)แล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิการใช้ 3G/EDGE/GPRS เดิมที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy)
3. แพ็กเกจเสริม 4G สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ iSmart 899 เท่านั้น
4. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริมนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
6. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ
7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
8. แพ็กเกจเสริมนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซื้อ iPhone 5C ในราคา 2,990 บาท พร้อมซื้อซิมทรูมูฟ เอช 4G Combo หน้าที่ 3

................................................................................................................................

เพื่อนๆ คนไหนสนใจเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ที่ คลิก