Android : ประกาศขาย Samsung Galaxy S4 ลงเกมส์ Flappy Bird แล้ว ราคา 32 ล้านบาท

น้าป๋วย | 10 ก.พ. 2557 16:34:09

9996

VIEWS น้าป๋วย

Android : ประกาศขาย Samsung Galaxy S4 ลงเกมส์ Flappy Bird แล้ว ราคา 32 ล้านบาท

เมื่อมี iPhone 5s ที่ลงเกมส์ Flappy Bird ให้ประมูลใน Ebay จนราคาทะลุไปถึง 3 ล้านกว่าบาทแล้ว ฝั่งของมือถือ Android ก็ไม่น้อยหน้าเมื่อมีผู้ประกาศขาย Samsung Galaxy S4 ที่ลงเกมส์ Flappy Bird เรียบร้อยแล้วในราคาที่อยากขาย  $1,000,000 หรือ 32,809,475 บาท แต่ถ้าใครอยากประมูลก็สามารถเขาไปร่วมประมูลกันได้ใน Ebay โดยเค้าตั้งราคาเริ่มต้นที่ $255,000 หรือ 8,366,416 บาท ใครสนใจก็ไปร่วมประมูลกันได้นะครับ ส่วนใครที่พอรู้วิธีลงเกมส์ก็ไปหาไฟล์ APK มาลงน่าจะประหยัดเงินในกระเป๋ามากกว่า ไม่สิ.. ไม่น่าเรียกว่าประหยัด ต้องเรียกว่าใช้เงินเป็น!!

บทความโดย : น้าป๋วย TechXcite

ที่มา : ebay