อินเทลส่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ร่วมงานอินเทล ไอเซฟ 2009

ทีมงานTechXcite | 18 ก.พ. 2552 11:46:18

2349

VIEWS ทีมงานTechXcite

อินเทลส่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ร่วมงานอินเทล ไอเซฟ 2009: สุดยอดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับโลก

กรุงเทพฯ, 11 กุมภาพันธ์ 2552 - บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (หรือ Young Scientist Competition) ครั้งที่ 11 หนึ่งในการประกวดในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (หรือ ICT Contest Festival 2009) ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อเดินทางเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติของอินเทล หรือ อินเทล ไอเซฟ (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นโครงงานประเภทบุคคล 2 โครงงาน คือโครงงานเรื่อง “การรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการเข้ารหัสรูปแบบกุญแจคู่ขนาน” พัฒนาโดยนายทรงพล ตีระกนก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง และโครงงานเรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV โดยใช้เทคนิค Immunochromatographic Strip Test”  พัฒนาโดยนายจักรกฤษณ์ ใจดี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง  และโครงงานประเภททีม 1 โครงงาน คือ โครงงานชื่อ “หนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูโลสเจล” พัฒนาโดย ด.ช.พรวสุ พงศ์ธีระวรรณ ด.ญ.อารดา สังขนิตย์ และ นส.ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักวิทนาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยจะร่วมแข่งขันกับนักเรียนจำนวนมากกว่า 1,500 คน จาก 51 ประเทศทั่วโลก ในงาน อินเทล ไอเซฟ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 10-16 เดือนพฤษภาคม ศกนี้

Jakkrit_JaiD

Teamwinner

songpol