Camera: 9 ภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์เหมือนจริงเสียยิ่งกว่ารูปถ่าย!

ป๋าเอก | 24 ก.ค. 2556 11:16:17 (อัพเดต 24 ก.ค. 2556 18:53:40)

11101

VIEWS ป๋าเอก

Camera: 9 ภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์เหมือนจริงเสียยิ่งกว่ารูปถ่าย!

:: Camera: 9 ภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์เหมือนจริงเสียยิ่งกว่ารูปถ่าย! ::

Camera อัพเดทข่าวล่าสุดกับ ป๋าเอก TechXcite เดี๋ยวนี้จะบอกว่ารูปไหนเป็นรูปจริงรูปไหนเป็นรูปที่สร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์นี่มันยากเย็นจริงๆแฮะเพราะโปรแกรมสร้างภาพ 3D เดี๋ยวนี้สามารถเรนเดอร์ภาพได้เสมือนจริงสุดๆชนิที่มองด้วยตาเปล่าก็ยากจะแยก เหมือนอย่างเช่นรูปทั้ง 9 รูปนี้ที่มองเผินๆก็นึกว่าเป็นรูปถ่ายทั่วไปแต่ที่ไหนได้ครับนี่คือผลงานที่สร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยฮะพี่น้อง...เจ๋งฝุดๆ :)

Airbus A380 and Boeing 747-8 (ศิลปิน: Marcin Gruszczyk)

Under the Southern Highway (ศิลปิน: Marek Denko)

Garden (ศิลปิน: Marek Denko)

Southern Ground Hornbill (ศิลปิน: Leandre Hounnake)

Calm Before (ศิลปิน: David Lesperance)

Ornaments (ศิลปิน: Jan Kristian Volmer)

It’s Going To Rain (ศิลปิน: Denis Lebedev)

Raspberry Day (ศิลปิน: Andrey Kobushenko)

Old Typewriter (ศิลปิน: Marcelo Souza)

 

บทความโดย: ป๋าเอก TechXcite

ที่มาข่าวและภาพ: gizmodo