Camera : Canon PhotoMarathon เปิดลงทะเบียนแล้ว รีบสมัครก่อนเต็ม!!

น้าป๋วย | 15 ต.ค. 2555 09:24:10

7269

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Canon PhotoMarathon เปิดลงทะเบียนแล้ว รีบสมัครก่อนเต็ม!!

Canon PhotoMarathon เปิดลงทะเบียนแล้ว รีบสมัครก่อนเต็ม!!

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันแล้วสำหรับ Canon PhotoMarathon 2012 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดทั่วภูมิภาค เริ่มจากภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่ ส่วนในเขตกรุงเทพนั้น ยังไม่เปิดรับลงทะเบียนในตอนนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ canonphotomarathon.com

รายละเอียดการแข่งขัน แคนนอนโฟโต้มาราธอน 2012

คุณสมบัติผู้สมัคร
เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีกล้องดิจิตอลแคนนอนรุ่นใดก็ได้ สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และประสบการณ์ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซด์

จำนวนที่รับสมัคร
ต่างจังหวัด เปิดรับจังหวัดละ 800 คน

วันที่ / สถานที่จัดงาน
เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555 จังหวัด ภูเก็ต ณ ลานเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 จังหวัด ขอนแก่น ณ ลานวงรี ตลาดต้นตาล
เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 จังหวัด เชียงใหม่ ณ ลานน้ำพุ ชมดอย เซ็นทรัล แอร์พอต พลาซ่า

เวลาการจัดงาน
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 19.00 น. การแข่งขัน Canon Photo Marathon 2012 และกิจกรรมต่างๆ

กำหนดการลงทะเบียน Canon Photo Marathon 2012
ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซด์ โดยกำหนดการลงทะเบียนดังนี้
ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2555
ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2555
เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2555
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป