“ICT Free WiFi by TRUE” ฟรี 15 ชั่วโมงต่อเดือน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

จารย์บอย | 8 ต.ค. 2555 11:15:37

10680

VIEWS จารย์บอย

บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” ฟรี 15 ชั่วโมงต่อเดือน
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ

กระทรวงไอซีที โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ประกาศความร่วมมือเปิดให้บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” มอบโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับคนไทยทั้งประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงของ WiFi by TrueMove H ความเร็วสูงสุด 2 Mbps กว่า 50,000 จุด ทั่วประเทศ

ใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 30 นาทีต่อวัน รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน ชาวไทยทุกคนสามารถใช้ได้ง่ายๆ เพียงเลือกเครือข่าย ICT Free WiFi by TRUE เพื่อลงทะเบียนและใช้งานได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน