รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: desire

  • HTC Desire แฝดร่างแยกของ Nexus One

    ทีมงานTechXcite |19 ก.พ. 2553 14:08

    5407
    HTC Desire แฝดร่างแยกของ Nexus One

    ตอนนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมากันอีกแล้ว หลังจากที่ข่าวของ Nexus One ยังไม่สร่าง วันนี้ HTC เตรียมคลอดฝาแฝดคนละร่าง Nexus One ก็คือ