รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: StorySign

  • Huawei พัฒนาแอปฟรีโดยใช้ AI ช่วยเด็กหูหนวกให้อ่านหนังสือได้

    MheeYokLoh |4 ธ.ค 2561 15:18

    officialapps 17195
    Huawei พัฒนาแอปฟรีโดยใช้ AI ช่วยเด็กหูหนวกให้อ่านหนังสือได้

    แอปพลิเคชันหรือเกมบนสมาร์ทโฟน อย่าคิดว่าจะมีแต่เรื่องไร้สาระให้เราเล่นไปวันๆ นะครับ วันนี้มีแอปดีๆ จาก Huawei ที่ใช้ AI ในการช่วยให้เด็กหูหนวกสามารถเข้าใจตัวหนังสือบนหน้าหนังสือ หรือสื่ออื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น