รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: Google Lens

  • Google เพิ่มเครื่องมือใน Google Lens เปิดกล้องส่องโจทย์คณิตศาสตร์ พร้อมแสดงวิธีทำให้เลย!

    กู๊ดดรีม |13 ส.ค. 2563 14:24

    newsapps 1867
    Google เพิ่มเครื่องมือใน Google Lens เปิดกล้องส่องโจทย์คณิตศาสตร์ พร้อมแสดงวิธีทำให้เลย!

    โดย Google Lens เป็นการใช้ความสามารถของ Socratic ซึ่งเป็น app ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำการบ้านได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิธีการใช้งานก็เพียงแค่นำกล้องไปส่องที่โจทย์เลขที่ต้องการ ระบบจะทำการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์พร้อมคำอธิบายและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียดให้เข้าใจหลักการได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนนักเรียนออนไลน์ได้มีความเข้าใจในบทเรียนมากกว่าเดิม