รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: คุกกีั้รัน

  • Game : ชี้แจงข้อมูลจาก LINE ประเทศไทย กรณีเกมคุกกี้รัน

    น้าป๋วย |26 มิ.ย. 2557 14:50

    newsgameIT 4068
    Game : ชี้แจงข้อมูลจาก LINE ประเทศไทย กรณีเกมคุกกี้รัน

    แอพ LINE หรือแอพในเครือ LINE เราเปิดให้ดาวน์โหลดบริการและเล่นฟรีอยู่แล้ว ส่วนการซื้อสินค้าหรือไอเทมภายในแอพ LINE และแอพในเครือ LINE ถือเป็นทางเลือกที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ซึ่งไลน์ไม่มีข้อบังคับให้ผู้ใช้ต้องซื้อหรือต้องจ่ายเงินใดๆ ทั้งสิ้น