Huawei เตรียมใช้เลนส์ใหม่ Liquid Lens ที่โฟกัสเร็วเท่าตามนุษย์กับสมาร์ทโฟนเรือธงปี 2021

By MheeYokLoh | 28 พ.ย. 2563 11:51:17 | 1286 Views

มีรายงานจากแหล่งข่าวในประเทศจีนระบุว่า ตอนนี้ Huawei กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในการทดสอบชุดเลนส์รุ่นใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า Liquid Lens

ซึ่งเลน์รุ่นใหม่นี้ จะเป็นเลนส์ที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบป้องกันภาพสั่นไหว และลดเวลาการโฟกัสภาพลง โดยจะสามารถลดเวลาการโฟกันได้ประมาณ 2 มิลลิวินาที เทียบเท่ากับการโฟกัสภาพของดวงตามนุษย์เลยทีเดียว

โดยทางเทคนิคระบุว่าเลนส์ใหม่นี้ จะถูกนำไปใช้กับกล้อง telephoto ซึ่งปัจจุบันใช้การเคลื่อนที่ของโมดูลเลนส์ในการลดการสั่นไหว แต่ใน Liquid Lens จะใช้การเปลี่ยนรูปร่างของของเหลวด้วยแรงดันไฟฟ้าแทน นอกจากข้อดีตรงจุดนี้ เลนส์ใหม่ยังมีความทนทานต่อการกระแทกได้ดียิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุว่า Liquid Lens จะถูกนำมาใช้คู่กับเซ็นเซอร์กล้อง Sony IMX782 บนกล้องรุ่นใหม่ของ Huawei ในอนาคต

source: gsmarena

Related Topics