All Xiaomi mobile
เปิดตัวล่าสุด อัพเดทล่าสุด ชื่อรุ่น(a-z) ชื่อรุ่น(z-a) ราคา(น้อย-มาก) ราคา(มาก-น้อย)
Xiaomi Redmi note 7
Xiaomi Redmi note 7
4,99903/2562

ดูสเปค         Review

Xiaomi Redmi note 7 (4GB)
Xiaomi Redmi note 7 (4GB)
6,79903/2562

ดูสเปค         Review

Xiaomi Mi Mix 2S [128GB]
Xiaomi Mi Mix 2S [128GB]
19,99005/2561

ดูสเปค         Review

Xiaomi Mi Mix 2S [64GB]
Xiaomi Mi Mix 2S [64GB]
17,99005/2561

ดูสเปค         Review

Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
17,99011/2560

ดูสเปค         Review

Xiaomi redmi 5A
Xiaomi redmi 5A
2,79010/2560

ดูสเปค         Review

Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
7,99010/2560

ดูสเปค

Xiaomi Mi6
Xiaomi Mi6
13,79008/2560

ดูสเปค

Xiaomi Mi6 Blue
Xiaomi Mi6 Blue
15,99008/2560

ดูสเปค

Xiaomi Mi5s
Xiaomi Mi5s
11,90005/2560

ดูสเปค         Review

Xiaomi Mi5s Plus
Xiaomi Mi5s Plus
13,50005/2560

ดูสเปค

Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
19,90005/2560

ดูสเปค

Xiaomi Redmi 3s
Xiaomi Redmi 3s
ยังไม่ระบุ06/2559

ดูสเปค

Xiaomi Mi 4c (16GB)
Xiaomi Mi 4c (16GB)
ยังไม่ระบุ09/2558

ดูสเปค

Xiaomi Mi 4c (32GB)
Xiaomi Mi 4c (32GB)
ยังไม่ระบุ09/2558

ดูสเปค

Xiaomi Mi Note 16GB
Xiaomi Mi Note 16GB
ยังไม่ระบุ01/2558

ดูสเปค

Xiaomi Mi4
Xiaomi Mi4
10,99008/2557

ดูสเปค

Xiaomi Mi3
Xiaomi Mi3
ยังไม่ระบุ10/2556

ดูสเปค